Verwachting eind van het jaar een pilot

Voedselbanken Nederland is ervan overtuigd dat het lukt om voor het eind van het jaar een speciaal distributie- en sorteercentrum op te zetten in Westland of nabije glastuinbouwgemeenten. Daar vandaan worden dan bijvoorbeeld overschotten tomaten verdeeld over verschillende voedselbanken. In eerste instantie alleen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond.

Hillemans en zijn collega Willem van Prooijen, bestuurslid voedselverwerving, zijn optimistisch gestemd. Dit omdat de twee voorafgaand aan de sessie bij Koppert Cress voorgesprekken hadden met vier of vijf leveranciers. ‘Wij verwachten zeker voor het einde van het jaar een pilot in dit gebied op te kunnen zetten.’

Die proef moet ten goede komen aan voedselbanken in de omgeving van Den Haag en Rotterdam. Van Prooijen: ‘Dan kunnen we goed monitoren. Bovendien hebben we het dan nog altijd over zo’n 12.000 klanten die we willen voorzien van verse groente. Dus echt kleinschalig is het ook weer niet.’

Landbouwminister Carola Schouten, omarmde het initiatief. Mede omdat de overheid genoeg heeft van voedselverspilling. Ze riep de betrokkenen op om belemmerende regel- en wetgeving bij voedseldonatie door te geven. Haar ministerie zal die dan proberen weg te werken. ‘Want de waarde van gezond voedsel is heel groot. Zeker voor mensen in achterstandsposities als de klanten van de voedselbanken.’

21-03-2018
www.ad.nl
foto ©Marc Bolsius

Geplaatst in in de media.