Over ons

Missie, visie en werkwijze

 • Onze missie

Meer groente en fruit voor voedselbankklanten en het tegengaan van voedselverspilling.

 • Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Gezond eten van verse en pure producten zoals groente en fruit is vaak lastig, vooral voor mensen die weinig geld hebben. De Groente & Fruitbrigade helpt voedselbankklanten gezonder te eten door groente en fruit te leveren aan voedselbanken (voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland). Zo zorgen we er voor dat voedselbankklanten gezonder kunnen eten, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

 • Kernwaarden

De Groente- & Fruitbrigade hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor haar handelen:
• We werken uitsluitend met vrijwilligers
• We verstrekken groente en fruit dat door anderen gedoneerd wordt
• We verstrekken uitsluitend gratis groente en fruit
• We verdelen groente en fruit zo eerlijk mogelijk (via Regionale Distributiecentra van Voedselbanken Nederland)
• Wij voldoen aan alle geldende voedselveiligheidsnormen
• We proberen het milieu zo min mogelijk te belasten (zoveel mogelijk CO2 neutraal)
• We zijn neutraal en onafhankelijk
• We zijn transparant in onze verantwoording

 • Doelstellingen

De Groente- & Fruitbrigade heeft de volgende doelstellingen:
• Voedselbankklanten voorzien van groente en fruit
• Het verminderen van verspilling van groente en fruit

 • Onze werkwijze

De Groente- & Fruitbrigade redt groente en fruit dat anders weggegooid zouden worden. Deze producten zijn om verschillende redenen niet meer verkoopbaar, maar nog helemaal geschikt voor menselijk consumptie. De producten worden in dozen of kratten aangeleverd door onze leveranciers of we halen de producten zelf op bij onze leveranciers. Vervolgens bekijken wij of we de producten direct kunnen gaan leveren aan voedselbanken of dat ze uitgezocht moeten worden. Een team van vrijwilligers staat hiervoor elke week klaar op onze locatie op het ABC-terrein te Poeldijk. Na het uitzoeken en herpakken worden de producten geleverd aan Regionale Distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Via deze distributiecentra worden de producten verdeeld aan lokale voedselbanken. Wij voldoen aan alle geldende voedselveiligheidsnormen. De Groente & Fruitbrigade werkt op basis van een eigen ‘Handboek Voedselveiligheid’, alsmede Infoblad 76 van de NVWA. De Groente & Fruitbrigade is aangemeld bij een geaccrediteerd inspectiebedrijf, dat tenminste 1x per jaar inspectie zal uitvoerd. De Groente & Fruitbrigade levert exclusief aan Voedselbanken Nederland.

Voor een overzicht van onze werkwijze zie hieronder onze infographic.

 • Onze producten

Wij redden een grote variëteit aan groente en fruit. Elk groente- en fruitproduct dat nog een aantal dagen voldoende vers is en geschikt is voor menselijke consumptie kan onze brigade redden. Het gaat om producten die in het Westland geteeld worden zoals tomaten, paprika’s en komkommers, maar ook alle producten die in het Westland verhandeld worden zoals zoete aardappelen, ui, mango’s, avocado’s, peren, appels, aubergines en nog veel meer!

Voedselverspilling

Wereldwijd gooien we maar liefst 33% van al het voedsel dat we produceren weg. Met dit verspilde voedsel zouden we alle mensen die hongerlijden op deze wereld maar liefst 3x van voedsel kunnen voorzien. Deze verspilling gebeurt door de hele voedselketen heen; bij boeren, distributeurs, supermarkten, restaurants en consumenten. Hiermee verspillen we niet alleen voedsel, zo verspillen we ook land, water, energie en CO2.

 • Waarom wordt groente en fruit weggegooid?

Groente en fruit wordt regelmatig weggegooid omdat vorm, grootte of kleur niet voldoet aan criteria van afnemers (supermarkten, horeca, speciaalzaken). De vorm is misschien wat anders, maar de smaak is niet minder! Zonde om weg te gooien. Groente en fruit wordt ook regelmatig weggegooid omdat sommige producten een klein plekje (schimmel, beurs) hebben. Dit betekent soms dat een hele pallet of partij wordt afgekeurd voor de verkoop. Maar er zit nog heel veel lekker en gezond groente en fruit bij!

Bestuur

 • Willem van Prooijen | Voorzitter
 • Tom Hillemans | Vicevoorzitter
 • Mary van Hoek-Hendriks | Secretaris
 • John van Campenhout | Penningmeester a.i.
 • Mart Valstar | Algemeen bestuurslid
 • Arthur Arent | Operatie & Logistiek

ANBI informatie Stichting Groente en Fruit voor Voedselbanken

Wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Naam instelling Stichting Groente en Fruit voor Voedselbanken
RSIN nummer 859000862
Contactgegevens Klik hier voor onze contactgegevens
Doelstelling Voedselbankklanten voorzien van groente en fruit en het verminderen van verspilling van groente en fruit
Beleidsplan Groente & Fruitbrigade Beleidsplan
Bestuurssamenstelling 
Zie hierboven
Beloningsbeleid 
Er zijn geen loonkosten. Al het werk wordt verricht door vrijwilligers en onkosten worden vergoed.
Verslag activiteiten 
Conform de statuten zal het eerste boekjaar van de stichting eindigen op 31 december 2019.
Financiële verantwoording 
Het bestuur van de stichting is conform de statuten verplicht om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de staat van baten en lasten van de stichting op te maken. Klik hier als u het jaarverslag van 2020 wilt lezen.

De Groente & Fruitbrigade werkt samen met bedrijven in de AGF sector: telers, telersverenigingen, coöperaties en AGF handelaren. Momenteel werken wij samen met:

Leveranciers

         

         

      

           

 

Vrienden en sponsoren

        .