Vrijwilligers gezocht voor nieuw verzamelpunt Voedselbank

De Voedselbank opent nog deze zomer een verzamelpunt voor groenten en fruit op het terrein van ABC Westland in Poeldijk. Tuinbouwbedrijven doneren hun producten bij dit punt, waarna deze worden verspreid onder de 169 Voedselbanken in Nederland.

Volgens Voedselbanken Nederland zijn er inmiddels al veel toezeggingen om producten beschikbaar te stellen. Om te zorgen dat alles op rolletjes gaat lopen, wordt nu gezocht naar vrijwilligers die het verzamelpunt gaan runnen. Zo zijn onder meer teamleiders en financiële en logistieke medewerkers nodig.

Een overzicht van alle vacatures is te vinden op de vacaturebank van Westland voor Elkaar.

Landelijk ‘verspunt’ van voedselbank op ABC Westland Poeldijk

Voedselbanken Nederland opent deze zomer een groente- en fruitverzamelpunt op het terrein van ABC Westland in Poeldijk. Het zogeheten ‘verspunt’ zal niet de plaatselijke voedselbank bevoorraden – die komt immers om in de verse producten – maar de hele regio.

Westland, belangrijkste tuinbouwgemeente van Nederland, bleek de uitgelezen plek voor het centrum. Los van het feit dat het vlak bij Rotterdam is, zitten we écht bij de bron:  de telers. Dichter bij het vuur kan haast niet.nOok zijn de Westlanders van het aanpakken, aldus Elianne Leeffers, projectleider van het verspunt. Iedereen heeft de wil om dit te ondersteunen.

Inmiddels hebben al vijf grote partijen hun ‘overschotten’ toegezegd. Met de smaak en kwaliteit van de producten is niets mis, maar toch kunnen ze die niet verkopen, meestal omdat ze niet aan de strenge eisen van de supermarkt voldoen.

Eerder hebben lokale voedselbanken partijen moeten afwijzen, omdat zij niet de mankracht of ruimte hadden om dit te doen, aldus Leeffers. Met de komst van het ‘verspunt’ zal dit niet meer gebeuren. Grote volumes, van pallets, containers tot volle vrachtwagens, kunnen hier verwerkt worden.

15-05-2018
www.ad.nl

Voedselbank zoekt samenwerking met groente- en fruitsector

Voedselbanken Nederland verstrekt wekelijks 30.000 voedselpakketten. Een deel van deze pakketten zou meer verse groenten en fruit kunnen bevatten. Om dit te realiseren zoekt Voedselbanken Nederland een intensievere samenwerking met de groente- en fruitsector in het Westland. Op maandag 26 maart wordt de Groenten & FrUITdaging georganiseerd om te verkennen hoe productdonatie zo makkelijk mogelijk gemaakt kan worden. Hoofdspreker op deze bijeenkomst is Carola Schouten (minister LNV) (ntb).

De voedselbank heeft als doelstellingen om verspilling van goed voedsel te voorkomen en de armste mensen voedselhulp te bieden. Willem van Prooijen, bestuurslid Voedselverwerving van Voedselbanken Nederland: “Wij weten dat er door het strikte kwaliteitsbeleid in de groente- en fruitsector nog veel producten worden weggegooid. Dit is zonde en wij kunnen deze producten zo goed gebruiken. Zeker producten uit het Westland zoals tomaten, paprika’s en komkommers zijn voor ons heel interessant.” De voedselbank wil daarom een speciaal sorteer/distributiecentrum opzetten in het Westland. In dit centrum moeten grotere volumes groenten en fruit verwerkt gaan worden (sorteren, herpakken, distribueren etc.) om eerst de regio en later ook landelijk voedselbanken van meer groente en fruit te voorzien. “Doneren moet ondernemers geen tijd en geen geld kosten. Wij willen onze processen zo inrichten dat het zo makkelijk mogelijk is om te doneren”, aldus Van Prooijen.

06-03-2018
www.hethelewestland.nl – www.westlanders.nu

Groente en fruitbrigade redt eerste paprika’s en tomaten

Dankzij inzet van Westlandse bedrijven en vrijwilligers heeft Voedselbanken Nederland in enkele maanden een groente- en fruitverzamelpunt opgezet op het ABC terrein in Poeldijk. Afgelopen week zijn de eerste pallets groenten en fruit geleverd aan Voedselbank Rotterdam.

Een half jaar geleden was het slechts een idee; het opzetten van een groente- en fruitverzamelpunt voor voedselbanken. Binnen enkele maanden is er een locatie gevonden, is een vrijwilligers team opgezet en zijn de eerste leveranciers gevonden. Het verzamelpunt is omgedoopt tot de ‘Groente- & Fruitbrigade voor Voedselbanken’ en sinds 2 weken is de brigade operationeel. “We zijn nog maar kort open en we hebben nu al 15 ton groente en fruit gered. Prachtige producten zoals tomaten, paprika’s en avocado’s zijn geleverd aan Voedselbank Rotterdam.” aldus Willem van Prooijen, voorzitter van de Groente- & Fruitbrigade.

Deze snelle realisatie is mede te danken aan de steun van Westlandse bedrijven. De brigade heeft een ruimte gekregen op het ABC terrein te Poeldijk en ook veel apparatuur zoals rollerbanden, een pompwagen en bureaus. Willem van Prooijen: “We zijn positief verrast en ontzettend blij met alle steun die we krijgen van het Westlandse bedrijfsleven. Er heerst hier een echte doenersmentaliteit.”

www.nos.nl
www.westlanders.nl
www.rijnmond.nl

Verwachting eind van het jaar een pilot

Voedselbanken Nederland is ervan overtuigd dat het lukt om voor het eind van het jaar een speciaal distributie- en sorteercentrum op te zetten in Westland of nabije glastuinbouwgemeenten. Daar vandaan worden dan bijvoorbeeld overschotten tomaten verdeeld over verschillende voedselbanken. In eerste instantie alleen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond.

Hillemans en zijn collega Willem van Prooijen, bestuurslid voedselverwerving, zijn optimistisch gestemd. Dit omdat de twee voorafgaand aan de sessie bij Koppert Cress voorgesprekken hadden met vier of vijf leveranciers. ‘Wij verwachten zeker voor het einde van het jaar een pilot in dit gebied op te kunnen zetten.’

Die proef moet ten goede komen aan voedselbanken in de omgeving van Den Haag en Rotterdam. Van Prooijen: ‘Dan kunnen we goed monitoren. Bovendien hebben we het dan nog altijd over zo’n 12.000 klanten die we willen voorzien van verse groente. Dus echt kleinschalig is het ook weer niet.’

Landbouwminister Carola Schouten, omarmde het initiatief. Mede omdat de overheid genoeg heeft van voedselverspilling. Ze riep de betrokkenen op om belemmerende regel- en wetgeving bij voedseldonatie door te geven. Haar ministerie zal die dan proberen weg te werken. ‘Want de waarde van gezond voedsel is heel groot. Zeker voor mensen in achterstandsposities als de klanten van de voedselbanken.’

21-03-2018
www.ad.nl
foto ©Marc Bolsius